מכשיר להעברת נתונים בין מחשבים

ב   י   ן        ל   ק   ו   ח   ו   ת   י   נ   ו