top of page

מנעול דיסק לקטנועים

המנעול משולב בידית האחיזה של הרוכב (במקום המשקולת המקורית) במנעול קיים מנגנון שלא מאפשר תחילת נסיעה לפני החזרת המנעול למקומו

בנק ירוק
בית למחשב
דונגל
כרית חילוץ

ב   י   ן        ל   ק   ו   ח   ו   ת   י   נ   ו

bottom of page