top of page

מגדל בבל- דגם 

    הסופרת זהר אביב כתבה על ילד והפחדים שלו לקראת כיתה א 

מגדל בבל מסמל את המקום שבו נפוצו השפות השונות 

בנק ירוק
בית למחשב
דונגל
כרית חילוץ

ב   י   ן        ל   ק   ו   ח   ו   ת   י   נ   ו

bottom of page