top of page

מנעול דיסק לאופנועים

מנעול דיסק לאופנוע

מנעול הדיסק היחודי, משולב בחלק פונקציונלי ומהווה תחליף לרגלית המקורית, ושכזה הוא מחסיר לרוכב חלק מהותי מן האופנוע שבלעדיו לא יוכל להתחיל את הנסיעה, וכך לא ניתן לשכוח שהגלגל הקדמי נעול בדיסק. הפטנט בשיתוף עם חברת לומה, ספרד, שקנתה את זכויות הפצת המוצר בעולם

סרטון הדרכה

בנק ירוק
בית למחשב
דונגל
כרית חילוץ

ב   י   ן        ל   ק   ו   ח   ו   ת   י   נ   ו

bottom of page