top of page

ידית בלימה ארגונומית ובטיחותית עבור חברת "Grimeca" איטליה

 

 בזמן בלימת חירום בכלים אוטומתים דו גלגליים, ידית התאוצה נתקעת לרוב במצב פתוח מה

.שגורם לטווח בלימה ארוך. הידית החדשה, מונעת מצב זה בעזרת מנגנון מגבילי

"הידית נוסתה בהצלחה ע"י אלוף העולם למרוצים מדבריים- "אדי אוריאלו

בנק ירוק
בית למחשב
דונגל
כרית חילוץ

ב   י   ן        ל   ק   ו   ח   ו   ת   י   נ   ו

bottom of page